برندینگ یا برندسازی چیست؟

 

برندسازی یا برندینگ، فعالیت های مربوط به مدیریت برند است و قسمت مهمی از فرایند هر کسب و کار می باشد. مدیریت برند در هر کسب و کار بدون درنظر گرفتن اندازه آن، مهم است؛ زیرا که با بازار ارتباط گرفته و درمورد کسب و کار و محصول شما به بازار اطلاعات میدهد.

مشاغل برای موفقیت در برنامه ریزی و اجرا به یک مشاور برندینگ حرفه ای نیازمند خواهند بود تا با ایجاد یک نام تجاری قوی، فروش خود را متحول کنند.

برندسازی، بر هزینه محصول، بازاریابی و استراتژی های تبلیغاتی، کانال های توضیع و سایر موارد، تاثیر مستقیم خواهد داشت. ایجاد نام تجاری گامی است در جهت ایجاد یک هویت و به رسمیت شناخته شدن در بازار رقابت است.

برخی برندسازی را تنها در تعیین نام و طراحی لوگو برای کسب و کار خلاصه می کنند، اما این باور اشتباه محض است! برندسازی اگر به صورت حرفه ای و درست انجام شود، نه تنها ماهیت کسب و کار شما را تعیین می کند، بلکه به شما کمک می کند که به سوالات زیادی پاسخ دهید از جمله اینکه چگونه باید با مخاطبان هدف خود ارتباط برقرار کنید، چگونه می توانید خود را به آنها معرفی کنید و چه کار باید انجام دهید تا جایگاهی قابل قبول در بازار کسب کنید.

آیا می دانید چگونه باید با استفاده از اصول برندینگ، کسب و کار خود را ارتقاء دهید؟ چگونه برند خود را مدیریت کنید تا منجر به افزایش آگاهی از برند شود؟ با توجه به ماهیت کسب و کار خود از کدام یک از اصول برندینگ برای جایگاه یابی در بازار استفاده می کنید؟ خدمات مشاوره برندینگ کنورس می تواند شما را در پاسخ به این سوالات و توسعه برندتان یاری دهد.